معنی و ترجمه کلمه to touch up به فارسی to touch up یعنی چه

to touch up


دست کارى کردن ،حک واصلاح کردن ،شلاق زدن( اسب) ،بکارانداختن( حافظه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها