معنی و ترجمه کلمه to tumble down به فارسی to tumble down یعنی چه

to tumble down


فرو ريختن ،خراب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها