معنی و ترجمه کلمه to tunnel through a hill به فارسی to tunnel through a hill یعنی چه

to tunnel through a hill


با تونل اززيرتپه اى گذر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها