معنی و ترجمه کلمه to turn a d. ear to به فارسی to turn a d. ear to یعنی چه

to turn a d. ear to


توجه نکردن به ،بى اعتنايى کردن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها