معنی و ترجمه کلمه to tutn end for end به فارسی to tutn end for end یعنی چه

to tutn end for end


وارونه کردن ،برگرداندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها