معنی و ترجمه کلمه to undergo a trial به فارسی to undergo a trial یعنی چه

to undergo a trial


محاکمه شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها