معنی و ترجمه کلمه to vest a property in any one به فارسی to vest a property in any one یعنی چه

to vest a property in any one


ملکى رابکسى واگذارکردن( يادادن) ،ملکى را بتصرف کسى دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها