معنی و ترجمه کلمه to wind up به فارسی to wind up یعنی چه

to wind up


کوک کردن ،اماده کردن ،گلوله( ياکلاف کردن) ،خاتمه دادن ،بپايان رساندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها