معنی و ترجمه کلمه to yell out به فارسی to yell out یعنی چه

to yell out


با نعره گفتن ،دادزدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها