معنی و ترجمه کلمه tobacco به فارسی tobacco یعنی چه

tobacco


تنباکو،توتون ،دخانيات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها