معنی و ترجمه کلمه toddler به فارسی toddler یعنی چه

toddler


کودک تازه براه افتاده ،کودک نو پا
روانشناسى : کودک نو پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها