معنی و ترجمه کلمه toeboard به فارسی toeboard یعنی چه

toeboard


پيش تخته( پرتاب وزنه)
ورزش : پيش تخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها