معنی و ترجمه کلمه toggle به فارسی toggle یعنی چه

toggle


مربوط است به هر دستگاهى که داراى دو حالت پايدار است ،تبديل کردن ،گيره ،خار،پين ،محور کوتاه و باريک ،سويچ چند وضعيتى ،ضامن ،ميخ يا پيچ اتصالى حلقه زنجير،ميله عرضى انتهاى زنجيريابندبراى پيچاندن وکنترل ان
کامپيوتر : ضامن
علوم نظامى : تغيير وضع دادن
علوم دريايى : قلاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها