معنی و ترجمه کلمه tolaugh.atany thing به فارسی tolaugh.atany thing یعنی چه

tolaugh.atany thing


بچيزى خنديدن ،استهزاکردن ،مسخره کردن ،لبخند زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها