معنی و ترجمه کلمه tolerance limit (am) به فارسی tolerance limit (am) یعنی چه

tolerance limit (am)


تفاوت مجاز
معمارى : مرز روادارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها