معنی و ترجمه کلمه tolerance به فارسی tolerance یعنی چه

tolerance


خورند،دامنه تغييرات ،حد تغييرات ،تفاوت مجاز،حدود قابل تحمل ،مرز گذشت ،روادارى ،تاب ،مدارا،سعه نظر،اغماض ،بردبارى ،(طب )قدرت تحمل نسبت بدارو يا زهر
علوم مهندسى : تلرانس
الکترونيک : خطاى مجاز
عمران : تحمل
معمارى : حد ترخيص
قانون ـ فقه : اباحه
روانشناسى : روادارى
زيست شناسى : روايى
بازرگانى : اختلاف قابل اغماض
علوم هوايى : بيشترين اختلاف مجاز بين ابعاد واقعى و اسمى يک قطعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها