معنی و ترجمه کلمه tolerator به فارسی tolerator یعنی چه

tolerator


تحمل کننده ،اغماض کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها