معنی و ترجمه کلمه ton به فارسی ton یعنی چه

ton


تن ،واحد وزنى برابر با ¹¹¹ 1کيلوگرم
بازرگانى : 7¹ 9کيلوگرم
علوم هوايى : واحد استاندارد وزن در سيستم متريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها