معنی و ترجمه کلمه tone به فارسی tone یعنی چه

tone


به رنگ مطلوب دراوردن ،رنگ ،سايه روشن ،صوت ،نت ،تونوس ،درجه صدا،دانگ ،لحن ،اهنگ داشتن ،باهنگ در اوردن ،سفت کردن ،نوا
علوم مهندسى : صدا
کامپيوتر : درجه تيرگى و سايه دار بودن رنگ در گرافيک کامپيوترى
الکترونيک : اهنگ
ر وانشناسى : کشيدگى طبيعى عضله حال و هوا
علوم نظامى : سايه روشن عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها