معنی و ترجمه کلمه tongu praxia به فارسی tongu praxia یعنی چه

tongu praxia


روانشناسى : کنش پريشى زبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها