معنی و ترجمه کلمه top and bottom rail of door frame به فارسی top and bottom rail of door frame یعنی چه

top and bottom rail of door frame


معمارى : پاسار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها