معنی و ترجمه کلمه top-cast به فارسی top-cast یعنی چه

top-cast


علوم مهندسى : ريختن از بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها