معنی و ترجمه کلمه topiary به فارسی topiary یعنی چه

topiary


مربوط بارايش وتزئين درختان ،درخت ارايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها