معنی و ترجمه کلمه toploftiness به فارسی toploftiness یعنی چه

toploftiness


)toplofty(خيلى متکبر،خود فروش ،تکبر،خود فروشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها