معنی و ترجمه کلمه topple به فارسی topple یعنی چه

topple


از سر افتادن ،برگشتن ،واژگون کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها