معنی و ترجمه کلمه toreutics به فارسی toreutics یعنی چه

toreutics


فن حکاکى وقلم زنى( بر روى فلز)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها