معنی و ترجمه کلمه torpedo 2 به فارسی torpedo 2 یعنی چه

torpedo 2


اژدر،موشک زير دريايى ،يکجور مين يا نارنجک ،لرز ماهى ،ماهى برق ،ماهى رعاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها