معنی و ترجمه کلمه torpedo run به فارسی torpedo run یعنی چه

torpedo run


علوم نظامى : مسافت طى شده اژدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها