معنی و ترجمه کلمه torpedo tube به فارسی torpedo tube یعنی چه

torpedo tube


اژدر انداز،لوله اژدر
علوم نظامى : سکوى پرتاب اژدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها