معنی و ترجمه کلمه torque regulator به فارسی torque regulator یعنی چه

torque regulator


علوم مهندسى : تنظيم کننده گشتاور پيچشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها