معنی و ترجمه کلمه torque-twist curve به فارسی torque-twist curve یعنی چه

torque-twist curve


علوم مهندسى : منحنى گشتاور و پيچش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها