معنی و ترجمه کلمه torrid zone به فارسی torrid zone یعنی چه

torrid zone


معمارى : منطقه حاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها