معنی و ترجمه کلمه torsion test به فارسی torsion test یعنی چه

torsion test


علوم مهندسى : ازمايش پيچش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها