معنی و ترجمه کلمه torsion به فارسی torsion یعنی چه

torsion


پيچيدگى ،پيچيدن ،پيچش ،پيچ خوردگى ،انقباض ،پيچى
علوم مهندسى : پيچيدگى
عمران : پيچيدگى
معمارى : پيچيدگى
روانشناسى : پيچيدگى
ورزش : تاب
علوم هوايى : پيچيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها