معنی و ترجمه کلمه torsional fatigue strength به فارسی torsional fatigue strength یعنی چه

torsional fatigue strength


علوم مهندسى : استحکام فرسودگى پيچشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها