معنی و ترجمه کلمه torsional instability به فارسی torsional instability یعنی چه

torsional instability


علوم هوايى : ناپايدارى پيچشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها