معنی و ترجمه کلمه torsional moment به فارسی torsional moment یعنی چه

torsional moment


علوم مهندسى : گشتاور پيچشى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها