معنی و ترجمه کلمه torsional strength به فارسی torsional strength یعنی چه

torsional strength


علوم مهندسى : استحکام پيچشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها