معنی و ترجمه کلمه torso به فارسی torso یعنی چه

torso


پيکره نيمتنه ،پيچ يا تاب خوردن ،خاصيت تاب گشت
معمارى : تنديس از کمر به بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها