معنی و ترجمه کلمه tortuose به فارسی tortuose یعنی چه

tortuose


متضمن شبه جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها