معنی و ترجمه کلمه total drag به فارسی total drag یعنی چه

total drag


علوم هوايى : پساى کل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها