معنی و ترجمه کلمه totalism به فارسی totalism یعنی چه

totalism


)=totalitarianism(رژيم حکومت متمرکز در يک قدرت مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها