معنی و ترجمه کلمه totally به فارسی totally یعنی چه

totally


سربسر،جمعا،بطور سرجمع ،رويهمرفته ،کاملا،کلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها