معنی و ترجمه کلمه totemist به فارسی totemist یعنی چه

totemist


)=totemite(معتقد بوجود روح حافظ يک قوم يا قبيله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها