معنی و ترجمه کلمه touch panel به فارسی touch panel یعنی چه

touch panel


کامپيوتر : صفحه حساس به تماس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها