معنی و ترجمه کلمه touchdown به فارسی touchdown یعنی چه

touchdown


حالت فرود امدن توپ در منطقه خودى کسب 6 امتياز با بردن توپ به ان سوى خط دروازه حريف( فوتبال امريکايى)،تماس هواپيما با زمين ،سينه مال رفتن هواپيما
ورزش : حالت فرود امدن توپ در منطقه خودى کسب 6 امتياز با بردن توپ به ان سوى خط دروازه حريف
علوم نظامى : در عمليات اب خاکى پياده شدن اولين گروه هاى موج هجومى در ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده