معنی و ترجمه کلمه toughen by sparks به فارسی toughen by sparks یعنی چه

toughen by sparks


علوم مهندسى : سخت گردانى با جرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها