معنی و ترجمه کلمه tow به فارسی tow یعنی چه

tow


دنبال خود کشيدن ،کشش ،يدک کشيدن ،بکسل کردن ،دوبار،دو قسم ،دونوع ،هر دوتا،باطناب بدنبال کشيدن ،پس مانده الياف کتان يا شاهدانه ،طناب ،زنجير،يدک کش ،يدک کشى
علوم مهندسى : کشيدگى
بازرگانى : با طناب کشيدن
علوم نظامى : کشيدن م وشک تو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها