معنی و ترجمه کلمه towing به فارسی towing یعنی چه

towing


يدک کشيدن ،بکسل کردن
علوم مهندسى : يدک کش
ورزش : به حرکت دراوردن هواپيماى بى موتور با هواپيماى موتوردار يا اتومبيل يا قرقره و طناب
علوم نظامى : يدک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها