معنی و ترجمه کلمه town fog به فارسی town fog یعنی چه

town fog


علوم نظامى : نوعى مه يخ مانند که در درجه حرارت خيلى پايين توليد مى شود و معمولا در شهرهاى پر جمعيت ديده مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها